Inspecteur-jurist(e) | Nationale Bank van België

Filled

Voor de Nationale Bank van België, ben ik op zoek naar een inspecteur-jurist(e) met relevante ervaring. Nederlandstalig met goede kennis Frans/Engels.

Company

De Nationale Bank van België (NBB) is de centrale bank van België sinds 1850. Zij draagt bij tot een stabiel en duurzaam economisch en financieel klimaat door te waken over de stabiliteit van de prijzen en van het financieel systeem, door de veiligheid van de bankbiljetten en de doeltreffendheid van de betalingssystemen te garanderen, en door gegevens en analyses te verstrekken. De NBB speelt ook een actieve rol in het bepalen en uitvoeren van het monetaire beleid van het Eurosysteem, in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) en de centrale banken van de andere landen van de eurozone, teneinde de prijsstabiliteit in de eurozone te handhaven.

De dienst "Prudentiële toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen" van de NBB is bevoegd voor het toezicht op de Belgische verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico's op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven die als doel hebben de continuïteit van de ondernemingen en bijgevolg de belangen van de verzekerden veilig te stellen.

Function

Als inspecteur-jurist(e) voert u controleopdrachten uit bij (her)verzekeringsondernemingen. Deze controles bieden de Bank de gelegenheid om de werking en de organisatie van de betrokken onderneming te evalueren, en dit in elk domein dat betrekking heeft op de uitoefening van (her)verzekeringsactiviteiten, op de governance alsook op het meten en het beheer van de risico's waarmee ze wordt geconfronteerd.

U zal in team, met een andere inspecteur, toezichtsopdrachten ter plaatse uitvoeren, gaande van de beschrijving van de opdracht (scope) en het opbouwen van een werkprogramma tot het indienen van het verslag en de organisatie van de follow-up.

Deze toezichtsopdrachten zullen betrekking hebben op alle domeinen van het prudentieel toezicht en vooral, maar niet uitsluitend, op die met belangrijkere juridische en institutionele aspecten.

Profile

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten, aangevuld met een opleiding en/of ervaring in vennootschapsrecht; ervaring of sterke interesse in financieel en economisch recht is een belangrijke troef
 • Je hebt relevante ervaring met audittechnieken of je bent bereid een opleiding te volgen
 • Je hebt kennis van prudentiële regelgeving; kennis van de verzekeringssector is een pluspunt
 • Je kan zelfstandig maar ook in team werken, in een multidisciplinaire omgeving
 • Je beschikt over sterke analytische vaardigheden, een kritische geest en hebt zin voor synthese
 • Je bezit uitstekende communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je hebt zelfvertrouwen, kan goed argumenteren en bent overtuigend
 • Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van het Frans en het Engels (of wenst deze te verbeteren)

Offer

 • Een job met verantwoordelijkheid ten dienste van het algemeen belang, die een uitgebreide blik op de wereld van de verzekeringssector biedt
 • Een boeiende en afwisselende functie in een dynamisch en multidisciplinair team
 • Een aangename en collegiale werksfeer bij een aantrekkelijke werkgever die investeert in zijn medewerkers en waarde hecht aan hun welzijn
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden
 • Een goed ontworpen werkomgeving met ontspanningsruimtes en een optimale ergonomie
 • Kantoren die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, met parkeergarage en beveiligde fietsparking
 • Een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% thuis te werken
 • Een aantrekkelijk verloningspakket met vele extralegale voordelen

More vacancies