De informatie op de website van Lawdle BV, een bedrijf geregistreerd onder nummer 0630.847.418, gevestigd te Zoniënwoudlaan 60 B0203, 1640 Sint-Genesius-Rode, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Lawdle geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie op deze site.

Lawdle is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze site gepubliceerde informatie.

Lawdle garandeert niet dat de informatie op deze site actueel, nauwkeurig of volledig is, of geschikt is voor een bepaald doel. Lawdle is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van deze site of de daarop gepubliceerde informatie.

De informatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Lawdle is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de op deze site gepubliceerde informatie nadat deze is gewijzigd.

Deze site kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van Lawdle vallen. Lawdle is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Het linken naar andere websites betekent niet dat Lawdle de inhoud van dergelijke websites onderschrijft.

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze site is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.