Lawdle BV, een bedrijf geregistreerd onder nummer 0630.847.418, gevestigd te Zoniënwoudlaan 60 B0203, 1640 Sint-Genesius-Rode, respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft de praktijken van Lawdle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en beschermen van persoonsgegevens.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, werkverleden en alle andere noodzakelijke informatie. We kunnen ook gegevens verzamelen voor statistische doeleinden, zoals uw IP-adres en het type browser dat u gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die wij verzamelen om uw aanvraag te verwerken en de diensten die u bij ons hebt aangevraagd te leveren. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over onze diensten.

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen of verhuren de persoonlijke gegevens die wij verzamelen niet aan derden. Wij kunnen uw gegevens delen met derden voor administratieve doeleinden, zoals het beheer van onze website en databank, het verlenen van diensten en het voldoen aan wettelijke vereisten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt een kopie van uw door ons verzamelde persoonsgegevens opvragen door contact met ons op te nemen via info@lawdle.com. Als u uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren of verwijderen, kunt u ons dat op hetzelfde adres laten weten.

Wijzigingen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen zullen op de site worden geplaatst en worden van kracht zodra ze zijn aangebracht.

Als u vragen heeft over het privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@lawdle.com